Cookie policy
By using our site you express your full consent to the use of Cookies to provide services and data collection. Some cookies are necessary for the proper functioning of this website.
  • Wholesale of wiring material
  • Electrical installations up to 110kV
  • Operation, servicing and maintenance of electrical equipment
  • Production and servicing of mine equipment
  • Wholesale of LG air-conditioning units
  • Wholesale of non-ferrous metals
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Reference

Úpravy kobek hlavní kobkové rozvodny v objektu TŽ

Místo: Třinec – Staré Město
Investor: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Finanční objem: 1 mil. Kč

Stručný popis:
Předmětem zakázky byla úprava 11 kobek hlavní kobkové rozvodny R2 v rámci realizace akce „Řídící systém VN rozvodny - III Etapa“. Jedná se o přívodní a vývodní kobky s dodávkou a montáží terminálů REF615, včetně propojení s měřícími, ochrannými a ovládacími okruhy. Výpočet parametrizace terminálu REF615 a jeho nastavení včetně displeje a popisu LED diod s nastavením Modbus komunikace. Výroba a dodávka nového přístrojového panelu a dveří pro řídicí skříň RR VN kobky.

Hodnocení:
Práce byly provedeny dle výkresové dokumentace a byly předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

Nové elektrické vybavení kobek Caterpillar

Místo: Ostrava, Radvanice
Investor: Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.
Finanční objem: 1,5 mil. Kč

Stručný popis:
Zakázka spočívala v demontáži a montáži nového elektrického vybavení dvou přívodních kobek 22kV, odzkoušení a vypracování projektové dokumentace.

Hodnocení:
Práce byly provedeny dle výkresové dokumentace a byly předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

Zajištění poruchové služby ArcelorMittal Ostrava

Místo: Ostrava, Kunčice
Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Finanční objem: 3 mil. Kč

Stručný popis:
Zakázka spočívala v zajištění poruchové služby po dobu chodu tří vysokých pecí současně, samostatné práce byly prováděny v nepřetržitém třísměnném provozu.

Hodnocení:
Práce byly vykonány dle podkladů a dispozic zodpovědných pracovníků provozu 36 a předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

Servis zařízení v hale ArcelorMittal Ostrava

Místo: Ostrava, Kunčice
Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Finanční objem: 1,5 mil. Kč

Stručný popis:
Předmětem zakázky byla oprava a servis technologických zařízení během provádění střední opravy středojemné válcovny.

Hodnocení:
Práce byly provedeny dle podkladů a dispozic zodpovědných pracovníků závodu 14 a byly předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací. Práce probíhaly s maximálním důrazem na bezpečnost zaměstnanců a dodržování používání ochranných pomůcek.

Instalační a montážní práce pro ArcelorMittal Tubular Products

Místo: Karviná
Investor: ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
Finanční objem: 3 mil. Kč

Stručný popis:
Předmětem zakázky byly retrofity jističů a příslušenství, úprava ovládání, dodávka a montáž měřících transformátorů a úprava rozvodných skříní. Práce byly uskutečněny ve velmi ztížených prostorech stávajících rozvaděčů. Změny zapojení byly zakresleny do stávající dokumentace. Z důvodu omezení vlivu na výrobu bylo dílo často realizováno o víkendech a svátcích.

Hodnocení:
Práce byly provedeny dle výkresové dokumentace a byly předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>