Cookie policy
By using our site you express your full consent to the use of Cookies to provide services and data collection. Some cookies are necessary for the proper functioning of this website.
  • Wholesale of wiring material
  • Electrical installations up to 110kV
  • Operation, servicing and maintenance of electrical equipment
  • Production and servicing of mine equipment
  • Wholesale of LG air-conditioning units
  • Wholesale of non-ferrous metals
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Reference

Osvětlení a zásuvkové rozvody TŽ

Místo: Třinecké Železárny, a.s.
Investor: Provedení elektroinstalací, MaR a ASŘ v rámci stavby „Odháněč benzolu na koksovně“
Finanční objem: 0,5mil. Kč

Stručný popis:
Předmětem zakázky bylo provedení nového osvětlení a zásuvkových rozvodů v rozsahu dle projektové dokumentace.

Hodnocení:
Práce byly uskutečněny dle výkresové dokumentace a byly předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

Hromosvodová ochrana, objekt LENZING

Místo: Paskov
Zákazník: LENZING – Biocel Paskov a.s.
Finanční objem: 0,5mil. Kč

Stručný popis:
Zakázka spočívala v provedení ochrany před úderem blesku zvolenou mřížovou soustavou v kombinaci s lokálními oddálenými hromosvody a pomocnými jímači. Hromosvodová soustava celého objektu doplněná o nástavbové části – jímací tyče a sestavy DEHNiso-combi a v pravidelném rozestavení pomocných jímačů tak tvoří dohromady jednu kompaktní hromosvodovou soustavu.

Hodnocení:
Práce byly uskutečněny dle výkresové dokumentace a předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

Dodání a montáž trafostanice a transformátoru

Místo: Žďár nad Sázavou
Zákazník: ŽĎAS, a.s.
Finanční objem: 4 mil. Kč

Stručný popis:
Předmětem zakázky byla montáž nového zařízení včetně trafostanice TS18 22/0,4 kV v hale H5. Dodání nového transformátoru TTR-C 1 600kVA, instalace nového přechodového rozvaděče RM19 0,4kV v hale u zkušebny pohonů včetně vybraných rozvodů NN a napojení na stávající smyčku 22kV a přepojení vybrané kabeláže 0,4kV ze stávajících zrušených rozvaděčů do nového rozvaděče RH1 v místě nově instalované TS18.

Hodnocení:
Práce byly provedeny dle výkresové dokumentace a byly předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

Oprava stání a připojení transformátorů 40MVA

Místo: Orlová
Zákazník: Dalkia Industry CZ, a.s.
Finanční objem: 1 mil. Kč

Stručný popis:
Předmětem zakázky byla oprava stání a připojení dvou transformátorů 40MVA v rozvodně R 110/22/6 kV na závodě Lazy Dolu Karviná. V rámci opravy byla provedena výměna průchodkových stěnových izolátorů (výrobce Kuvag).

Hodnocení:
Oprava byla uskutečněna dle výkresové dokumentace a byly předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

Napojení pro transferový lis „TSD4-1600-6“

Místo: Kopřivnice
Zákazník: TAWESCO s.r.o.
Finanční objem: 2 mil. Kč

Stručný popis:
Zakázka spočívala v provedení nového napojení pro transferový lis „TSD4-1600-6“, což zahrnuje přezbrojení stávajícího pole VN rozvaděče a instalaci suchého transformátoru 1250kVA s dodávkou rozvaděče NN, kompenzačního rozvaděče a přívodních kabelů VN a NN k technologickým rozvaděčům.

Hodnocení:
Práce byly uskutečněny dle výkresové dokumentace a předány v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací.

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>