Cookie policy
By using our site you express your full consent to the use of Cookies to provide services and data collection. Some cookies are necessary for the proper functioning of this website.
  • Wholesale of wiring material
  • Electrical installations up to 110kV
  • Operation, servicing and maintenance of electrical equipment
  • Production and servicing of mine equipment
  • Wholesale of LG air-conditioning units
  • Wholesale of non-ferrous metals
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Reference

Kogenerační jednotka

Místo: Suchá
Zákazník: Green Gas DPB, a.s.
Finanční objem: cca 4 mil. Kč

Stručný popis:
Částečná dodávka a montáž elektroinstalace kogenerační jednotky.

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek nebo reklamací ve shodě s projektovou dokumentací. Předpokladem úspěšného splnění této zakázky byla skutečnost, že firma vlastní veškerá potřebná oprávnění v oblasti působnosti Státní báňské správy.

Sloupová trafostanice

Místo: Karviná
Zákazník: JTA - Holding, spol. s r. o.
Finanční objem: cca 0,5 mil. Kč

Stručný popis:
Rekonstrukce sloupové trafostanice spočívající ve výměně transformátoru a přívodních vedení NN.

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek nebo reklamací. Při plnění této zakázky se projevila schopnost firmy zajistit požadovaný el. materiál v krátkém čase. Rovněž se jako podstatná výhoda ukázalo, že materiál potřebný k realizaci zakázky pokryla firma z vlastních zásob a tím zkrátila dobu potřebnou k realizaci zakázky.

Fotovoltaická elektrárna

Místo: Olomouc-Chvalkovice
Zákazník: CHS Solar Source a.s.
Finanční objem: cca 1,5 mil. Kč

Stručný popis:
Napojení fotovoltaické elektrárny (provedena montáž transformátoru, kabelových vedení včetně připojení na rozvod VN).

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek nebo reklamací. Při realizaci této zakázky se projevila schopnost firmy navrhovat úpravy vedoucí k úsporám při zachování funkčnosti . To znamená, že i v průběhu realizace jsme schopni zajišťovat taková řešení, která jsou pro investora nejvýhodnější.

Regenerace trafoolejů

Místo: Paskov
Zákazník: OKD a.s., Důl Paskov
Finanční objem: cca 50 000 Kč

Stručný popis:
Provedení regenerace trafoolejů přímo u objednatele, bez nutnosti odstavení transformátorů z provozu.

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek nebo reklamací. Při realizaci této zakázky se projevila výhodnost čištění trafoolejů přímo u objednatele.

Rekonstrukce 12 kobek 6kV na dole Jan Karel

Místo: Karviná
Zákazník: OKD a.s., Důl ČSA
Finanční objem: 12 mil. Kč

Stručný popis:
Úplná výměna přístrojů v klasické kobkové rozvodně 6 kV, včetně instalace a zprovoznění řídícího systému ABB microSCADA, připojení vývodů pro důl a sladění celého systému jištění pro úplné využití vlastností moderních digitálních ochran. S ohledem na navazující rekonstrukci celého tzv. Doubravského pole byl vypracován projekt jištění a rozvaha zemních proudů pro celý uvedený elektrický systém.

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek a reklamací. Při realizaci této zakázky byly využity v převážné většině komponenty ABB. Celková koncepce a provedení vč. důlní části může být používána jako vzorový projekt pro moderní elektrizaci dolu.

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>