Cookie policy
By using our site you express your full consent to the use of Cookies to provide services and data collection. Some cookies are necessary for the proper functioning of this website.
  • Wholesale of wiring material
  • Electrical installations up to 110kV
  • Operation, servicing and maintenance of electrical equipment
  • Production and servicing of mine equipment
  • Wholesale of LG air-conditioning units
  • Wholesale of non-ferrous metals
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Reference

Letecké opravárenské centrum společnosti Jobair - CEAM

Místo: Letiště Leoše Janáčka, Mošnov
Zákazník: VÍTKOVICE MECHANIKA s. r. o.
Finanční objem: cca 15 mil. Kč

Stručný popis:
Dodávka a montáž trafostanice, záložního zdroje, venkovního osvětlení, silnoproudých rozvodů včetně nosných systémů s požární odolností E90 včetně dodávky a montáže MaR.

Hodnocení:
Práce byly předány v dobré kvalitě bez připomínek nebo reklamací ve shodě s projektem. V době před započetím realizace byly zaměstnanci naší firmy navrženy změny vedoucí k lepšímu provoznímu využití instalovaného zařízení. Tyto změny investor akceptoval a byly zahrnuty do projektu ještě před samotným začátkem realizace. O dobré kvalitě provedeného díla svědčí rovněž skutečnost, že firma Q-ELEKTRIK zajišťuje až doposud vyžádanou údržbu el. zařízení.

Generální oprava vysoké pece č. 2

Místo: Ostrava
Zákazník: ArcelorMittal Ostrava a. s.
Finanční objem: cca 20 mil. Kč

Stručný popis:
Provedení generální opravy el. zařízení související se zařízením VYSOKÉ PECE č. 2 (výměny rozvaděčů, kabeláže a kabelových tras). Dodávka a montáž zařízení. MaR.

Hodnocení:
Práce byly provedeny dle výkresové dokumentace bez reklamací. O dobré kvalitě provedeného díla svědčí skutečnost, že firma Q-ELEKTRIK provádí další generální opravu, a to vysoké pece č. 3 v cca dvojnásobném finančním objemu.

Hala zvedáků

Místo: Hradec nad Moravicí
Zákazník: BRANO a.s.
Finanční objem: cca 4,5 mil. Kč

Stručný popis:
Dodávka a montáž el. vybavení haly zvedáků (rekonstrukce rozvodů NN, dodávky a montáž rozvaděčů, kabelů a kabelových tras, montáž svítidel včetně nosných systémů elektrických zařízení).

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek ve shodě s projekty. O spokojenosti s odvedenou prací svědčí i častá úspěšná výběrová řízení daného objednatele. Při realizaci této zakázky se projevila rovněž skutečnost, že firma Q-ELEKTRIK dokáže dílo nejen úspěšně realizovat, ale rovněž dokáže před započetím realizace a poté v jejím průběhu navrhnout taková řešení, která vedou ke znatelným úsporám pro investora.

Nový provoz recyclingu skupiny Vítkovice

Místo: Ostrava
Zákazník: VÍTKOVICE REVMONT a.s.
Finanční objem: cca 6 mil. Kč

Stručný popis:
Dodávka a montáž trafostanice včetně přípojky VN, dodávky rozvaděčů, kabelů a nosných kabelových systémů, dodávka UPS včetně jejího oživení.

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek nebo reklamací. Velmi dobrá kvalita a spolehlivost dodávek je podložena předpoklady firmy, která má v oblasti montáží trafostanic dlouhou tradici a zkušenosti. U této zakázky se naplno projevila schopnost firmy zajistit komponenty k realizaci díla v extrémně krátkém čase, také přesunout větší počet zaměstnanců a podstatně tak zkrátit dobu realizace.

Přeložka kabelů v areálu Rigips

Místo: Lipník nad Bečvou
Zákazník: ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
Finanční objem: cca 0,3 mil. Kč

Stručný popis:
Přeložka kabelových vedení 22kV včetně projektové dokumentace.

Hodnocení:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě bez připomínek. Při uskutečňování této zakázky se naplno projevila schopnost firmy domlouvat a koordinovat realizaci zakázky se všemi subjekty i když firma neměla při realizaci zakázky smluvní vztah.

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>