Elektro montáže a provoz

V dlouhodobém programu dodáváme služby v provozování elektrických zařízení do 110 kV včetně elektroměrové služby. Pro tento účel máme skupinu zkušených elektrikářů s kvalifikací pro samostatnou činnost dle vyhl.50/78 Sb., která je řízena elektrotechniky s dlouholetou úspěšnou činností v oboru.

Naši pracovníci mají k dispozici bohatě zásobený sklad elektromateriálu a náhradních dílů, vozový park a potřebné nářadí i přístroje. Pro specializované práce máme dlouhodobé smluvní vztahy s úředními zkušebnami se špičkovou diagnostickou technikou. Naše oprávnění k činnosti zahrnují všechny odbornosti, které potřebujeme k provádění práce na elektrických zařízeních. Uvedené činnosti zajišťujeme v nepřetržitém cyklu včetně služeb techniků. Naši hlavní zákazníci využívají těchto našich služeb již od roku 1990.

Kontaktujte nás

Proč elektromontáže od nás?

V náš prospěch hovoří zejména dlouhodobá přízeň hlavních zákazníků, kteří při výběru nabídek rovnocenných cenou a dalšími podmínkami vědí, že svým závazkům dostojíme beze zbytku a zbytečného zatěžování zákazníka řešením situací při realizaci smluv.

Při dodávkách elektromontážních prací elektrických zařízení o napětí do 110 kV je náš vysoce kvalifikovaný a zkušený kolektiv schopen mimo běžných prací řešit i složité úkoly při rekonstrukcích a opravách již provozovaných zařízení a to s minimálními nároky na výluky z provozu. Naše vybavení umožńuje zajišťovat i rozvody elektřiny při pořádání společenských a veřejných akcí v exteriérech.

Elektromontáže v nebezpečných prostředích

Disponujeme odbornou kvalifikací a zkušenostmi s elektrickým vybavením pro prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, zvláště v podmínkách plynujících dolů. Zkušenosti uplatňujeme např. při realizacích pro OKD a opravy zařízení pro doly jako jsou důlní transformační stanice IT3Sb, rozvodná pole ROK 6P a další.

Pobočky

Ještě nejste našim zákazníkem?
Spojte se s námi
Ostrava Centrála
Q - ELEKTRIK a.s.
Podzámčí 1926
710 00 Slezská Ostrava – Ostrava
mobil: +420 702 016 998
email: info@q-elektrik.cz
Praha
Pobočka Praha
Cementářská 19
154 00 Praha 5 – Lochkov
mobil: +420 601 101 942
email: praha@q-elektrik.cz
Brno
Pobočka Modřice
Tyršova 1181
664 42 Modřice
mobil: +420 725 292 262
email: brno@q-elektrik.cz
Bytča
Q - ELEKTRIK Slovakia s.r.o.
Malobytčianska 1442
014 01 Bytča
mobil: +421 415 000 717
email: info@q-elektrik.sk